Author Lu Thuy Dung Nguyen

Ban hỗ trợ sinh viên SIVIDUC - Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức SIVIDUC.ORG

Thủ tục hồ sơ uni-assit du học đức
0

uni-assist e.V. là ai? Hiện có hơn 160 Trường Đại học Đức chỉ còn nhận đơn đăng ký Đại học của các Du học sinh Quốc tế thông qua uni-assist…

TestAs TestAs du học đức
0

TestAS là gì? TestAS là một bài kiểm tra để đánh giá khả năng học Đại học của Sinh viên nước ngoài tại Đức. Qua kết quả của TestAS, Sinh…

FAQ FAQ_5-01(1)
0

1.DSH là kì thi dành cho những đối tượng nào? DSH là kì thi ngôn ngữ dành cho sinh viên nước ngoài, những người muốn tham dự học tại 1…

FAQ FAQ_4-01(1)
0

1. ở Việt Nam học tiếng Đức ở đâu? http://banhotrosv.sividuc.org/du-hoc-duc-hoc-tieng-duc-o-dau/ 2. Cần học đến trình độ nào để có thể đi du học Đức?  Hiện nay các trường đã yêu…

FAQ FAQ_2-01(1)
0

1.APS là gì ? – APS là một bộ phận thuộc Phòng Văn hóa của Đại sứ quán Đức Hà Nội. APS thẩm tra liệu Sinh viên xin du học…