Author Vanie

DSH TestDaF
1

Một trong những chứng chỉ tiếng Đức quan trọng cho yêu cầu đầu vào đại học tại Đức là DSH, TestDaF, Telc C1 Hochschule,… DSH khá quen thuộc với các…

FAQ FAQ_8-01(1)
0

A. Đặt lịch hẹn 1.Đặt lịch hẹn ở ĐSQ Hà Nội hay LSQ HCM? -Tuy nhiên, một số trường hợp cư trú ở miền Bắc nhưng chuyển vào sống ở…

FAQ FAQ_2-01(1)
1

 TestAS là một bài kiểm tra để đánh giá khả năng học Đại học của Sinh viên nước ngoài tại Đức. Qua kết quả của TestAS, Sinh viên nước ngoài…