1.Landesstudienkolleg Hochschule Anhalt (Köthen)

-Không mất phí tham dự thi đối với các sinh viên tham gia đăng ký khoá học của trường. (khoá ôn DSH miễn phí).

-Có nhận đăng ký thi của sinh viên bên ngoài.

http://www.hs-anhalt.de/international/landesstudienkolleg/dsh.html

2. Studienkolleg Coburg:

Miễn phí thi DSH với các sinh viên tham gia khoá ôn (miễn phí) DSH tại trường

http://www.sk-coburg.de/index.php/dsh-kurs-benutzermenu/allgemeine-informationen

4. Universität Mannheim

-Đối với sinh viên có đăng ký tham gia khoá ôn lệ phí thi là: 130€

-Đối với thí sinh ngoài là: 150€

LỊch thi: http://www.daf.uni-mannheim.de/de/dsh/pruefungstermine/

5. Universität Münster:

Không mất lệ phí thi cho những sinh viên đăng ký tham gia khoá ôn tại trường.

http://spz.uni-muenster.de/de/ldaf-termine

6.Studienkollge Mittelhessen: (Uni Marburg)

Lệ phí thi: 90€ (phí dành cho cả sinh viên tham gia khoá ôn và sinh viên bên ngoài đăng ký)

Thông tin chi tiết: https://www.uni-marburg.de/studienkolleg/dshpruefung

7.Studienkolleg TU Darmstadt:

Lệ phí thi đã bao gồm trong học phí ôn thi khoá DSH tại trường.

Trường có nhận thí sinh ngoài vào thi.

LỊch thi: http://www.stk.tu-darmstadt.de/dsh_stk/dsh_termine_stk/index.de.jsp

8. Universität Erfurt:

Lệ phí thi: 60€

https://www.uni-erfurt.de/sprachenzentrum/daf/kurse/studienvorbereitung/dsh-pruefung/

9. FH Aachen:

-Lệ phí thi 120€, lệ phí đăng ký 20€

https://www.fh-aachen.de/hochschule/sprachenzentrum/pruefungen/dsh/

10.Hochschule Fulda:

-Lệ phí với thí sinh của trường: 50€

-Thí sinh ngoài đăng ký tham gia: 110€

https://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=3265

11. Universität Göttingen:

Lệ phí chung cho tất cả (kể cả sinh viên học tại IIK Göttingen): 120€

Trường hợp ngoại lệ: sinh viên của trường Uni Göttingen: 70€

http://www.uni-goettingen.de/de/7736.html

12.Fachsprachzentrum Universität Hannover

http://www.fsz.uni-hannover.de/termine.html

13.TU Kaiserlautern

Thông tin chi tiết tại đây 

14.CAU Kiel

***Không nhận thí sinh bên ngoài đăng ký thi nữa.

Chi tiết tại đây

14.HAW München

Lệ phí: 100€

15. Uni Tübingen

Thông tin tại đây 

16.Hochschule Wismar:

Lệ phí: 240€

https://www.wings.hs-wismar.de/de/weiterbildung/dsh/termine

17.Uni Potsdam

Lệ phí: 130€

18.Uni Paderborn

DSH được tổ chức thi 4 lần trong năm.

19.Uni Passau:

Lệ phí: 80€

Thông tin thêm

20.Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Lệ phí: 100€

http://www.stk.kit.edu/dsh.php

21.TU Ilmenau:

Lệ phí 50€

Hướng dẫn chi tiết 

22.TH Köln

Lệ phí: 130€

Thông tin chi tiết

23. SLI – Uni Freiburg

Lệ phí: 100€ (schriftliche Prüfung)

https://www.sli.uni-freiburg.de/deutsch/tests/dsh/dsh#muster

23.Freie Universität Berlin

Lệ phí: 130€

http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/sprachtests/dsh.html

24.Hochschule Fulda:

Lệ phí: 110€ (thí sinh ngoài),

Đối với thí sinh tham gia khoá ôn có đóng phí và sinh viên của trường: 50€

https://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=458

25.Uni Hamburg:

Thông tin chi tiết

26.TU Claushalt:

Lệ phí: 100€

27.Uni Regensburg:

Thông tin chi tiết

28.Studienkolleg Sachsen (Uni Leipzig)

Lệ phí: 150€

 

Các khoá học DSH tại Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Ban hỗ trợ sinh viên SIVIDUC - Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức SIVIDUC.ORG

2 Comments

  1. Pingback: Các khoá học DSH tại Đức

  2. Pingback: FAQ 5: DSH

Leave A Reply

Follow us on Facebook