DSH – kinh nghiệm chia sẻ (Phần 1)

Dành cho các bạn có ý định thi DSH Các bạn sinh viên đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam rồi có ý đinh sang đức học tiếp thì quy định chung là các bạn phải tham dự 1 kỳ thi gọi là DSH (Deutche Sprachfrüfung für den Hochshulzugang). Ngoài kỳ thi này các … Continue reading DSH – kinh nghiệm chia sẻ (Phần 1)