Hướng dẫn chi tiết để tham khảo về cách thức mở tài khoản Du học trực tiếp tại Deutsche Bank Hamburg:

1. Tải mẫu đơn trực tiếp từ trang web của Deutsche Bank bằng
– tiếng Đức tại đây: https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto_international-students.html
– tiếng Anh tại đây: https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto_international-students-en.html.

Các mẫu đơn có ý nghĩa như sau (tiếng Anh tương tự):

 • Kontoeröffnungsunterlagen ≥ 18 Jahre: Mẫu đơn mở tài khoản cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên
 • Kontoeröffnungsunterlagen < 18 Jahre / Minderjährig: Mẫu đơn mở tài khoản cho khách hàng dưới 18 tuổi
 • Zusatzblatt zur Änderung oder Verlängerung eines Sperrkontos für ausländische Studenten: Mẫu đơn thay đổi các thông tin của tài khoản
 • Kontoschließungsauftrag – Ausländische Studenten: Mẫu đơn tất toán tài khoản

2. Điền mẫu đơn TRÊN MÁY như sau (dựa vào mẫu đơn mở tài khoản cho khách từ 18 tuổi trở lên bằng tiếng Đức):

 • Hàng trên cùng của các trang 1/5 – 5/5 (Filialnummer, Kundennummer, BLZ) không cần điền gì
 • Trang 1/5: điền các thông tin cá nhân vào mục một. “Meldeadresse”: Địa chỉ bưu điện để Deutsche Bank gởi các giấy tờ, có thể đổi lại khi sang Đức
 • Trang 1/5: các mục từ hai đến bốn không cần điền
 • Trang 2/5: không cần điền
 • Trang 3/5: mục sáu: Tên Trường Đại học/Trường ngôn ngữ và ở Thành phố nào: không nhất thiết cần phải điền (nếu chưa biết); điền vào các khoảng tiền phù hợp, cập nhật (ví dụ: 8.040 EUR/670 EUR hay các con số khác)
 • Trang 4/5: mục bảy: Nếu muốn đăng ký sử dụng Online-Banking thì chọn ô này
 • Trang 4/5: mục tám: Nếu muốn Deutsche Bank tiến hành mở tài khoản ngay thì chọn ô này
 • Trang 4/5: mục mười: ngày, tháng, năm; Thành phố. Chỉ ký tên tại mục mười (một chổ) trước mặt nhân viên ĐSQ/TLSQ Đức
 • Trang 5/5: Chỉ ký tên tại mục 11 (hai chổ) trước mặt nhân viên ĐSQ/TLSQ Đức

LƯU Ý: Trang 4/5 và 5/5 chỉ ký tên trước mặt nhân viên ĐSQ/TLSQ Đức!

3. Đặt hẹn chứng thực chữ ký cho việc mở tài khoản của Sinh viên tại ĐSQ Đức Hà Nội trên trang web của ĐSQ Đức Hà Nội. Tại Tp. HCM TLSQ Đức hiện thời chưa yêu cầu đặt hẹn như vậy.

Hồ sơ mang theo để chứng thực chữ ký tại ĐSQ/TLSQ Đức:

 • Hộ chiếu bản chính
 • Bản Photocopy Hộ chiếu
 • Đơn đăng ký mở tài khoản Du học của Deutsche Bank
 • Lệ phí chứng thực chữ ký (tại ĐSQ Đức Hà Nội hiện nay (09.2015) là 30 EUR, được quy đổi thành VND theo tỷ giá do ĐSQ Đức thông báo tại chổ

4. Gởi Đơn đăng ký mở tài khoản Du học của Deutsche Bank được điền đầy đủ và chứng thực chữ ký bởi ĐSQ/TLSQ Đức cùng bản Photocopy Hộ chiếu được ĐSQ/TLSQ Đức chứng thực sang Hamburg/Đức theo địa chỉ được cung cấp bởi Deutsche Bank.

5. Sau khi kích hoạt tài khoản, Deutsche Bank sẽ thông báo số tài khoản và các thông số cần thiết khác qua E-Mail (trong mùa thấp điểm sau khoảng 1 tuần khi nhận đầy đủ các giấy tờ – mùa cao điểm sẽ lâu hơn).

6. Chuyển tiền vào tài khoản (thông qua một người thứ 3 tại Đức hay từ bất kỳ nơi nào khác hay ngay từ Việt Nam – Vietcombank tại 31-33 Ngô Quyền, Hà Nội hay Deutsche Bank Tp. HCM có kinh nghiệm trong việc này).

7. Sau khi trừ đi các lệ phí mở tài khoản (khoảng 100 EUR) và số tiền được chuyển vào tài khoản đạt được hay vượt số tiền yêu cầu, Deutsche Bank Hamburg sẽ gởi E-Mail thông báo số dư cho chủ tài khoản và cho ĐSQ Đức tại Hà Nội/TLSQ Đức tại Tp. HCM.

8. Khi có giấy xác nhận đăng ký chổ ở của Sở Ngoại kiều địa phương (Anmeldebestätigung của Ausländerbehörde/Einwohnermeldeamt hay tương tự), có thể kích hoạt tài khoản và làm thẻ ngân hàng tại mọi chi nhánh của Deutsche Bank tại Đức.

(Cập nhật 30.09.2015)

Nguồn tin: daadvn.org

Share.

About Author

Ban hỗ trợ sinh viên SIVIDUC - Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức SIVIDUC.ORG

Leave A Reply

Follow us on Facebook