Hướng dẫn tìm trường, tìm giáo sư cho bậc học Tiến sỹ

Chia sẻ của bạn Nguyễn Hồ Bảo Trân – Giảng viên ĐH Cần Thơ – Học bổng 911 -Hiện đang là Nghiên cứu sinh (NCS) ngành Thú Y, ở ĐH Leipzig. Bản thân mình ban đầu rất lăn tăn, lưỡng lự nên qua trễ gần 1 học kỳ. Mình xin chia sẻ vài kinh nghiệm … Continue reading Hướng dẫn tìm trường, tìm giáo sư cho bậc học Tiến sỹ