Medientechnik – Hochschule Düsseldorf

Trường và ngành các bạn theo học Vinh Vũ hiện tại đang là sinh viên kỳ 3 ngành Medientechnik tại HS Duesseldorf. Đây là một chuyên ngành khá thú vị, bao gồm nhiều ngành học nhỏ như Mediendesign (thiên về nghệ thuật), Medienkommunikation PR (thiên về xã hội) và Medieninformatik (thiên về IT) cho các … Continue reading Medientechnik – Hochschule Düsseldorf