PhD cần gì??? PhD – Computer Science (phần 2)

Nội dung: Bước khởi đầu cho PhDs. PhD cần gì? Thông tin, kỹ năng, và tinh thần. Một chút suy nghĩ về chuyện “Ở hay về”. T2: PhD cần gì? Thông tin, kỹ năng, và tinh thần Mình vừa nộp luận văn sau hơn 4 năm nghiên cứu sinh tại trường đại học Heidelberg, ngành … Continue reading PhD cần gì??? PhD – Computer Science (phần 2)