PhD – Computer Science (phần 1)

  Nội dung: Bước khởi đầu cho PhDs. PhD cần gì? Thông tin, kỹ năng, và tinh thần. Một chút suy nghĩ về chuyện “Ở hay về”. 1. Bước khởi đầu cho PhDs Bước khởi đầu luôn luôn rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực, và với việc làm nghiên cứu sinh cũng vậy. Tìm nguồn … Continue reading PhD – Computer Science (phần 1)