Browsing: du học đức

Giới thiệu ngành học du học đức Informatik Uni Mainz
0

Mình là Trần Tuấn Tú, hiện đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) tại viện Côn g nghệ thông tin (Institut für Informatik, CNTT) trường Johannes Gutenberg Universität Mainz…

Học tiếng Đức Tài liệu học tiếng Đức du học đức
0

1.Tài liệu B1 http://forum.sividuc.org/forums/43/ 2.Tài liệu B2 http://forum.sividuc.org/forums/46/ 3.Tài liệu C http://forum.sividuc.org/forums/48/ 4.Tài liệu DSH http://forum.sividuc.org/forums/45/ 5.Tài liệu TestDaF http://forum.sividuc.org/forums/47/ 6.Tổng hợp các tài liệu khác http://forum.sividuc.org/forums/22/ Review các nơi…