Browsing: FAQ

FAQ FAQ_7-01(1)
0

1.Hồ sơ xin Zulassung cần những gì? A-Bachelor ->Theo Checkliste sau : Bằng B1 Goethe (hoặc B2), APS, TestAS, Giấy báo đỗ đại học, Bằng tốt nghiệp cấp 3, bảng…

FAQ FAQ_5-01(1)
0

1.DSH là kì thi dành cho những đối tượng nào? DSH là kì thi ngôn ngữ dành cho sinh viên nước ngoài, những người muốn tham dự học tại 1…