Browsing: Nghiên cứu sinh

PhD computer3
3

Nội dung: Bước khởi đầu cho PhDs. PhD cần gì? Thông tin, kỹ năng, và tinh thần. Một chút suy nghĩ về chuyện “Ở hay về”. 1. Bước khởi đầu…