Browsing: PhD

PhD computer3
3

Nội dung: Bước khởi đầu cho PhDs. PhD cần gì? Thông tin, kỹ năng, và tinh thần. Một chút suy nghĩ về chuyện “Ở hay về”. 1. Bước khởi đầu…

PhD PhD research in Germany
0

Các Cơ sở Nghiên cứu tại Đức Tại đây liệt kê một cách khái quát về các Cơ sở Nghiên cứu và các Cơ quan Tài trợ Nghiên cứu quan…