Browsing: trình độ B1

FAQ FAQ_4-01(1)
0

1. ở Việt Nam học tiếng Đức ở đâu? http://banhotrosv.sividuc.org/du-hoc-duc-hoc-tieng-duc-o-dau/ 2. Cần học đến trình độ nào để có thể đi du học Đức?  Hiện nay các trường đã yêu…