Browsing: visum

FAQ FAQ_8-01(1)
0

A. Đặt lịch hẹn 1.Đặt lịch hẹn ở ĐSQ Hà Nội hay LSQ HCM? -Tuy nhiên, một số trường hợp cư trú ở miền Bắc nhưng chuyển vào sống ở…