Về hay ở??? PhD – Computer Science (phần 3)

Nội dung: Bước khởi đầu cho PhDs. PhD cần gì? Thông tin, kỹ năng, và tinh thần. Một chút suy nghĩ về chuyện “Ở hay về”. T3: Một chút suy nghĩ về chuyện “Về hay Ở” Theo mình đây là chuyện cá nhân, tùy hoàn cảnh mà mỗi người phải tự đưa ra quyết định … Continue reading Về hay ở??? PhD – Computer Science (phần 3)