Danh sách các trường tổ chức thi DSH

1.Landesstudienkolleg Hochschule Anhalt (Köthen) -Không mất phí tham dự thi đối với các sinh viên tham gia đăng ký khoá học của trường. (khoá ôn DSH miễn phí). -Có nhận đăng ký thi của sinh viên bên ngoài. http://www.hs-anhalt.de/international/landesstudienkolleg/dsh.html 2. Studienkolleg Coburg: Miễn phí thi DSH với các sinh viên tham gia khoá ôn (miễn … Continue reading Danh sách các trường tổ chức thi DSH