Học như nào để có thể đạt DSH trong 120 ngày?

Với các bạn học từ B1 thì các bạn có 2 kì để học và tiêu hóa kiến thức. Áp lực nhất là với những bạn học từ B2 lên C1 rồi áp lực ôn thi DSH sau đó nữa. Điều này đồng nghĩa bạn phải nỗ lực, cày cuốc cực kì nhiều. Có bạn … Continue reading Học như nào để có thể đạt DSH trong 120 ngày?