Browsing: Xin Zulassung

FAQ FAQ_7-01(1)
0

1.Hồ sơ xin Zulassung cần những gì? A-Bachelor ->Theo Checkliste sau : Bằng B1 Goethe (hoặc B2), APS, TestAS, Giấy báo đỗ đại học, Bằng tốt nghiệp cấp 3, bảng…