Monthly Archives: June, 2016

DSH Các khoá ôn DSH tại Đức
2

DSH Vorbereitungskurs 1.Landesstudkienkolleg – Hochschule Anhalt (Köthen) (không mất phí) http://www.hs-anhalt.de/international/landesstudienkolleg/dsh.html Kì thi DSH có nhận thí sinh ngoài dự thi (không tham gia khoá ôn chuẩn bị thi…

DSH 41384703349715972542
2

1.Landesstudienkolleg Hochschule Anhalt (Köthen) -Không mất phí tham dự thi đối với các sinh viên tham gia đăng ký khoá học của trường. (khoá ôn DSH miễn phí). -Có nhận…

FAQ FAQ123
0

 1.Dịch giấy tờ ở đâu chi phí hợp lí và bảo đảm? Bạn nên dịch ở các Uỷ ban nhân dân tại các quận lớn  có dịch thuật và công chứng,…