Monthly Archives: May, 2016

Học tiếng Đức Tài liệu học tiếng Đức du học đức
0

1.Tài liệu B1 http://forum.sividuc.org/forums/43/ 2.Tài liệu B2 http://forum.sividuc.org/forums/46/ 3.Tài liệu C http://forum.sividuc.org/forums/48/ 4.Tài liệu DSH http://forum.sividuc.org/forums/45/ 5.Tài liệu TestDaF http://forum.sividuc.org/forums/47/ 6.Tổng hợp các tài liệu khác http://forum.sividuc.org/forums/22/ Review các nơi…

Học tiếng Đức du học đức học tiếng Đức
0

A.Hà Nội 1.Goethe Institut -Địa chỉ: 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, Việt Nam -Điện thoại: +84 4 37342251 -Fax +84 4 37342254 -Email: info@hanoi.goethe.org -Website: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/sta/han/kur.html 2. Khoa Đức – Đại…

Giới thiệu ngành học 61f72a038aca9e0bcacb442eaa563e2c_16384
1

1. Tên trường và ngành học: Stadtplanung (Quy hoạch đô thị). Trường HafenCity Universität Hamburg Link trường: https://www.hcu-hamburg.de/ Link ngành: https://www.hcu-hamburg.de/bachelor/stadtplanung/studiengang/ 2. Điều kiện xin zu: TestDaF 4 hoặc…

1 2 3 5