Monthly Archives: August, 2016

Giới thiệu ngành học du học đức Informatik Uni Mainz
0

Mình là Trần Tuấn Tú, hiện đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) tại viện Côn g nghệ thông tin (Institut für Informatik, CNTT) trường Johannes Gutenberg Universität Mainz…