DSH Vorbereitungskurs

 

1.Landesstudkienkolleg – Hochschule Anhalt (Köthen) (không mất phí)

http://www.hs-anhalt.de/international/landesstudienkolleg/dsh.html

Kì thi DSH có nhận thí sinh ngoài dự thi (không tham gia khoá ôn chuẩn bị thi DSH ở trường)

DSH – kinh nghiệm chia sẻ (Phần 1)

2.Studienkolleg Coburg (không mất phí)

Sinh viên tham gia khoá học ôn thi DSH và đăng ký thi DSH tại trường không mất phí.

Thông tin chi tiết

 

3. Universität Gießen (không mất phí)

Thông tin chi tiết: https://www.uni-giessen.de/internationales/sprachkurse/in/dsh

 

4.TU Dresden (không mất phí)

Khoá ôn dành cho SV của TU Dresden và cho SV nước ngoài

Thông tin chi tiết 

Vì số lượng đơn xin vào khóa ôn DSH quá lớn nên trường tổ chức kiểm tra đầu vào (trình độ B2). Nếu như bạn không nhận được chỗ cho khoá học này trường sẽ giới thiệu sang TUDIAS hoặc các trung tâm học tiếng khác ở Dresden.

 

5. TUDIAS (Dresden)

Học phí 1 tuần: 125€

Học phí 2 tuần: 250€

Thông tin chi tiết về khoá học tại đây

6.IHI Zittau (không mất phí)

*** Lưu ý: khoá học DSH không mất phí nếu sẽ học tại IHI Zittau. Nếu không học phí sẽ là 676,05€

“An dem Sprachkurs dürfen Sie auch teilnehmen, wenn Sie nicht am IHI Zittau studieren wollen. Dieser ist dann jedoch gebührenpflichtig! (Stand 04/2016: € 676,05; Änderungen vorbehalten). ”

Thông tin trên website trường đưa rất chi tiết

http://www.ihi-zittau.de/cms/de/300/Sprachkurse-%E2%81%84-DSH/

Các câu hỏi liên quan đến DSH 

7.Deutsch Akademie (Berlin)

Học phí: 72,50€ (16 UE khoảng 6 tuần)

Thông tin tại đây 

 

8. SLI – Uni Freiburg:

Học phí: 180€ (sinh viên của trường), 340€(sinh viên ngoài)

https://www.sli.uni-freiburg.de/deutsch/tests/dsh/dsh#info-vorbereitungskurse

 

9.Hartnackschule Berlin

Học phí: 498€ (2 tháng)

254€ (khoá 1 tháng)

http://www.hartnackschule-berlin.de/dsh-vorbereitungskurs.html

 

10.Universität Münster:

-Học phí: 500€/kì

*** Với các bạn sinh viên đã tham gia khoá ôn thi DSH tại trường thì sẽ không phải đóng phí tham gia thi DSH.

-Thông tin về cách thức xin học khóa DSH tại trường: http://www.uni-muenster.de/international/incoming/bachelor/dsh_sprachkurs.html

-Các câu hỏi thường gặp về DSH: http://spz.uni-muenster.de/de/ldaf-faq#3

Thông tin chi tiết về khoá học các bạn xem tại đây

 

11. Universität Bamberg:

Học phí: 500€

Thông tin chi tiết 

 

12.Universität Mannheim

Học phí: 550€ (80UE)

635€ (96UE)

DSH Kurs: http://www.daf.uni-mannheim.de/de/dsh/kurstermine/

 

13.RWTH Aachen University Sprachenzentrum

Học phí

 

14.Hochschule RheinMain

Học phí: 550€ (240UE, trong khoảng 12 tuần)

https://www.hs-rm.de/de/international/incoming/dsh-vorbereitungskurs/

 

15.Studienkolleg – TU Darmstadt:

Học phí: 650€ (bao gồm lệ phí thi)

Thông tin chi tiết tại đây 

 

16. Universität Erfurt:

-Học phí: 655/kì

Thông tin thêm tại đây 

 

17. Goethe – Universität:

-Học phí: 655€/kurs (20 tuần) (chưa bao gồm phí học kì)

Vormittagskurse Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Mittagskurse Montag bis Freitag von 10:00Uhr bis 16:15 Uhr

-Link tài liệu tham khảo thi DSH (kèm cả các dạng đề thi Feststellungsprüfung một số môn)

http://www.uni-frankfurt.de/43734107/downloads#fsp

-Thông tin chi tiết khoá học các bạn xem thêm ở link dưới đây:

https://www.uni-frankfurt.de/43664030/vorbereitungskurse

 

18. Fachsprachenzentrum Universität Hannover:

HIện tại không có kế hoạch cho các khoá học chuẩn thi DSH nữa.

https://www.fsz.uni-hannover.de/deutschkurse.html

 

19. Language Center – Technische Hochschule Nürnberg

-Học phí: theo từng khoá học

DSH-Vorstufenkurs: 850 Euro
DSH-Grundlagenkurs:  850 Euro
DSH-Prüfungskurs: 850 Euro

Thông tin chi tiết các khoá học xem link ở đây 

-Phí đăng ký: 42€/kì

-Vé semester ticket (với sinh viên đã đăng ký nhập học): 70€  (từ kì hè 2017 là 71€) +  Vé mua thêm không bắt buộc là 199€. Với vé mua thêm này các bạn sẽ không bị giới hạn thời gian đi lại.

https://www.th-nuernberg.de/seitenbaum/studierende/mein-studium/semesterticket/page.html

-Phí dự thi: 99€

 

20. Friedrich-Schiller-Universität Jena

-DSH Vorbereitungskurs 1: 750€ (1 kì)

-DSH Vorbereitungskurs 2: 1500€ (2 kì)

Thông tin chi tiết khoá học: https://www.uni-jena.de/DSH_Vorbereitungskurs.html

 

21. Universität Bonn

Khoá ôn chuẩn bị cho DSH và TestDaF: 882/khoá

Hướng dẫn nộp đơn tại đây

Thông tin chi tiết: https://www.uni-bonn.de/studium/studium-in-bonn-fuer-internationale-studierende/deutsch-lernen/vorbereitungskurs-auf-die-dsh

 

22.Uni Kassel:

Lệ phí kiểm tra đầu vào khoá chuẩn bị thi: 30€

Học phí học khoá ôn thi: 140€ (intensivkurs, khoảng 60 UE diễn ra trong 3 tuần)

Thông tin chi tiết 

 

23.Erlangen

Có cả khoá học chuẩn bị DSH (DSH Vorbereitungskurs) và cả khoá học chỉ chú trọng vào kì thi (DSH Prüfungsvorbereitung)

Thông tin chi tiết

 

24.Hochschule Fulda:

DSH Intensivkurs 

DSH Prüfungstraining

 

25.F+U Sprachschule Heidelberg

Lệ phí đăng ký: 35€ (miễn phí kiểm tra đầu vào)

Thông tin chi tiết 

 

26.Studienkolleg Sachsen (Uni Leipzig)

Học phí: 2300€/khoá

Thông tin tại đây 

 

27.Goethe Institut

https://www.goethe.de/ins/de/de/kur/ang/int/pds.html

 

***Các khoá ôn thi DSH miễn phí rất ít, đa phần là mất phí (500-2000€/khoá)

Các trường đều có kiểm tra đầu vào nếu chỉ ở mức B1 họ sẽ bắt đóng tiền 2 kì (đối với các trường có khoá DSH trong 2 kì) còn nếu là B2 họ sẽ chỉ yêu cầu học 1 kì. Không phải tất cả các trường đều áp dụng việc này.

Tài liệu DSH : Lưu ý là ở trang web của các trường có khoá học ôn DSH đều đưa thông tin về dạng đề kèm các đề thi mẫu rồi.

***Các câu hỏi khác có thể trao đổi tại Ban hỗ trợ sinh viên Sividuc hoặc Forum SIVIDUC

Ban Hỗ trợ sinh viên:

Website: http://banhotrosv.sividuc.org

FB Group:https://www.facebook.com/groups/banhotrosv.sividuc/

Email: banhotrosinhvien@gmail.com

Danh sách các trường tổ chức thi DSH

FAQ 5: DSH

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Ban hỗ trợ sinh viên SIVIDUC - Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức SIVIDUC.ORG

2 Comments

  1. Pingback: Danh sách các trường tổ chức thi DSH

  2. Pingback: FAQ 5: DSH

Leave A Reply

Follow us on Facebook