1.Tài liệu B1

http://forum.sividuc.org/forums/43/

2.Tài liệu B2

http://forum.sividuc.org/forums/46/

3.Tài liệu C

http://forum.sividuc.org/forums/48/

4.Tài liệu DSH

http://forum.sividuc.org/forums/45/

5.Tài liệu TestDaF

http://forum.sividuc.org/forums/47/

6.Tổng hợp các tài liệu khác

http://forum.sividuc.org/forums/22/

Review các nơi học tiếng Đức 

Các bạn còn bất kì câu hỏi nào có thể trao đổi tại Ban hỗ trợ sinh viên Sividuc

https://www.facebook.com/groups/banhotrosv.sividuc/

 

Share.

About Author

Ban hỗ trợ sinh viên SIVIDUC - Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức SIVIDUC.ORG

Leave A Reply

Follow us on Facebook