Browsing: du học đức

DSH TestDaF
1

Một trong những chứng chỉ tiếng Đức quan trọng cho yêu cầu đầu vào đại học tại Đức là DSH, TestDaF, Telc C1 Hochschule,… DSH khá quen thuộc với các…

1 2 3 5