Browsing: du học đức

DSH TestDaF
1

Một trong những chứng chỉ tiếng Đức quan trọng cho yêu cầu đầu vào đại học tại Đức là DSH, TestDaF, Telc C1 Hochschule,… DSH khá quen thuộc với các…

Giới thiệu ngành học du học đức Informatik Uni Mainz
0

Mình là Trần Tuấn Tú, hiện đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) tại viện Côn g nghệ thông tin (Institut für Informatik, CNTT) trường Johannes Gutenberg Universität Mainz…

1 2 3 5