Browsing: học tiếng Đức

Học tiếng Đức Tài liệu học tiếng Đức du học đức
0

1.Tài liệu B1 http://forum.sividuc.org/forums/43/ 2.Tài liệu B2 http://forum.sividuc.org/forums/46/ 3.Tài liệu C http://forum.sividuc.org/forums/48/ 4.Tài liệu DSH http://forum.sividuc.org/forums/45/ 5.Tài liệu TestDaF http://forum.sividuc.org/forums/47/ 6.Tổng hợp các tài liệu khác http://forum.sividuc.org/forums/22/ Review các nơi…

FAQ FAQ_4-01(1)
0

1. ở Việt Nam học tiếng Đức ở đâu? http://banhotrosv.sividuc.org/du-hoc-duc-hoc-tieng-duc-o-dau/ 2. Cần học đến trình độ nào để có thể đi du học Đức?  Hiện nay các trường đã yêu…