Author ttt050695

PhD computer3
3

Nội dung: Bước khởi đầu cho PhDs. PhD cần gì? Thông tin, kỹ năng, và tinh thần. Một chút suy nghĩ về chuyện “Ở hay về”. 1. Bước khởi đầu…

Bachelor lichtrinh
0

  Tác giả: Đỗ Doãn Đức Ngày sinh: 30.12.1995 Chuyên ngành tiếng Anh ĐH Hà Nội – Hiện tại học ở STK Nordhausen Học bổng PAD của Đại sứ quán…

1 2